Zorgeloos Verduurzamen

voor VvE, woningcorporatie en vastgoedeigenaar

Advies

Ik adviseer organisaties hun visie te bepalen op duurzaamheid

Procesmanagement
Begeleiding van initiatief tot en met nazorg. Met efficiënte doorlooptijden

Ontwikkeling

Kansen zien: circulaire en duurzame nieuwbouw in combinatie met het verduurzamen van bestaand bezit

Meer over Advies

Bij verduurzamen is het belangrijk om eerst te denken en dan te doen. Met inbreng van mijn kennis bepalen we samen de visie op duurzaamheid en kijken wat nodig is om deze concreet te maken in de organisatie. Bij de uitvoering van duurzaamheidsplannen help ik om het proces van initiatief tot nazorg efficiënt in te richten.

Er zijn meerdere verduurzamingsscenario’s mogelijk, waarvoor ik haalbaarheidsstudies maak. Denk aan scenario’s met een stapsgewijze verduurzaming of een eenmalige ingreep. Bij woningcorporaties komt vaak de vraag om de sloop/nieuwbouw variant mee te nemen bij de afweging. Ik breng de kosten en opbrengsten in beeld, waarbij de toekomstige woonlasten centraal staan.

Voor veel woningcorporaties zijn gemengde VvE-complexen nog onontgonnen terrein als het gaat om verduurzamen. Ik help woningcorporaties bij het bepalen van hun visie op het verduurzamen van VvE’s met gemengd bezit.

Meer over Procesmanagement

Ik begeleid het verduurzamingsproces van initiatief tot en met de nazorg. Met efficiënte doorlooptijden. Juist omdat bij verduurzamen en ontwikkelen grotere bedragen van particulieren en corporaties omgaan, weet ik hoe belangrijk het is om processen risicobeheerst en zorgvuldig te doorlopen.

In een gemengd complex met eigenaren en corporatiebezit koppel ik het huur- en appartementsrecht aan elkaar. Daarbij zorg ik dat de besluitvorming van de corporatie en de VvE synchroon loopt.

Meer over Ontwikkeling

Veel VvE’s liggen vaak op locaties met mogelijkheden om circulaire en duurzame woningen bij te bouwen of een extra verdieping op het complex te plaatsen. Dit schept kansen om de verduurzaming betaalbaar te maken en de leefomgeving te verbeteren. Ik koppel de juiste partijen aan elkaar en zorg voor de procesbegeleiding van initiatief tot en met de nazorg.

Meer over VvE

Verduurzamen van een VvE is een complexe materie waar veel bij komt kijken. Ik ontzorg VvE’s door op een eenvoudige manier de juiste stappen te doorlopen.

Mijn VvE aanpak in vijf stappen

Intake | Kennismaking en samen het proces verkennen
Tijdens de vrijblijvende intake maken we kennis en verkennen de verduurzamingsvraag van de VvE. Ik geef mijn mogelijkheden aan om te ontzorgen en samen kijken we waar behoefte aan is. Daarna doe ik een voorstel voor het vervolgtraject en kijken we of we met elkaar in zee gaan.
Quick Scan | Inventarisatie huidige situatie met verduurzamingsscenario’s

De quick scan heeft als doel de haalbaarheid van de verduurzaming duidelijk te krijgen. Ik inventariseer de huidige situatie en breng passende verduurzamingsscenario’s in beeld. 

In deze fase inventariseer ik in samenspraak met de beheerder de financiële situatie van de VvE, de huidige energienota’s, de meerjarenplanning, de onderhoudstoestand, brandveiligheid, flora & fauna, asbest, klachtenonderhoud, splitsingsakte, installatiegegevens en bouwtekeningen. Onderdeel van de inventarisatie is een bewonersenquête. 

Het eindresultaat is een gecertificeerd energiemaatwerkadvies met de scenario’s van een stapsgewijze aanpak en een eenmalige grotere aanpak. Denk hierbij aan kosten, opbrengsten, meerjarenonderhoudsplanning, juridische consequenties, subsidies, financieringsmogelijkheden en de toekomstige maandlast voor de bewoners. 

Deep Scan | Technische uitwerking

Het voorkeursscenario werk ik uit tot een uitvoeringsplan. Het eindresultaat is een omschrijving van de werkzaamheden met de definitieve kosten en opbrengsten. Ik vraag de benodigde subsidies, leningen en vergunningen aan.  

Uitvoering | Definitieve prijs en uitvoering

In deze fase geef ik opdracht voor de uitvoering en begeleid het uitvoeringsproces. In de uitvoering staat de bewoner centraal door hen mee te nemen in het hele proces

Nazorg | Tevreden bewoners

In deze fase zorg ik dat het verduurzamingproject soepel overloopt in de exploitatie en draag ik het project definitief over aan de beheerder. 

Meer over woningcorporatie

Veel corporaties hebben te maken met een ingewikkelde verduurzamingsopgave van gemengde VvE’s met corporatiewoningen en eigenaren. Het huur- en appartementsrecht en de overlegwet spelen een rol bij dit soort processen. Met mijn kennis van VvE ’s en corporaties zorg ik dat alle partijen op één lijn komen en de besluitvorming van de woningcorporatie en de VvE synchroon loopt.

Meer over vastgoedeigenaar

Naast VvE’s en woningcorporaties werk ik voor andere professionele opdrachtgevers. Veelal zijn dit institutionele beleggers met dezelfde verduurzamingsvraagsstukken. Ook beleggers zitten in gemengde complexen met eigenaren en huurders. Ik adviseer deze partijen met hun verduurzamingsvisie en begeleid het verduurzamingsproces van initiatief tot en met de nazorg.

tsedaka

tsedaka is opgericht door Nico van Ginkel en staat voor rechtvaardig handelen en teruggeven aan de behoeftigen. Mijn motivatie om te verduurzamen.

Samenwerken

Ik werk met experts op het gebied van financiën, bouw, energie en juridische zaken. Het is mijn expertise om alle partijen met elkaar te verbinden en goed te laten samenwerken. 

Meer over tsedaka

Missie

Het is mijn missie om een goed rentmeester te zijn van onze schepping. Dat doe ik door te ontzorgen met verduurzamen waarbij de mens centraal staat en de techniek volgt.

Kennis maken

Meer over tsedaka

Ik ben Nico van Ginkel, een ervaren vastgoedprofessional met een hart voor verduurzamen om te komen tot fossielvrije woningen die klaar zijn voor de toekomst. Woorden die mij typeren zijn: resultaatgericht, helikopterview, teamvormer, creatief en innovatief denker. Mijn specialiteit is om mensen met verschillende belangen met elkaar te verbinden. Ik weet complexe materie tot eenvoud te brengen.

Maak nu een afspraak voor een adviesgesprek

Wij zijn gevestigd op de Standaardruiter 29 in Veenendaal